Feladatot ellátó pedagógusok és nevelő és oktató munkát segítők

FELADATOT ELLÁTÓK
PEDAGÓGUS
Munkakör / további ellátott feladat Munkakör kategória Végzettség szintje
1. megbízott intézményvezető, tanító pedagógus felsőfokú
2. matematika-fizika szakos tanár pedagógus felsőfokú
3. tanító pedagógus felsőfokú
4. angol óraadó/áttanító tanár pedagógus felsőfokú
5. kémia óraadó/áttanító tanár pedagógus felsőfokú
6. tanító pedagógus felsőfokú
7. tanító – Alsós munkaközösség vezetője pedagógus felsőfokú
8. táncpedagógus – áttanító óraadó tanár pedagógus felsőfokú
9. földrajz-biológia szakos tanár – Term.tud.-reál- munkaközösség vezetője pedagógus felsőfokú
10. testnevelő tanár pedagógus felsőfokú
11. ének-zene óraadó/áttanító tanár pedagógus felsőfokú
12. rajz szakos tanár pedagógus felsőfokú
13. gyógytestnevelő tanár, tanító, fejlesztőpedagógus pedagógus felsőfokú
14. német szakos tanár pedagógus felsőfokú
15. intézményvezető, tanító pedagógus felsőfokú
16. tanító pedagógus felsőfokú
17. metem.-tört.-magyar ny. és irodalom-tech. szakos tanár pedagógus felsőfokú
18. informatika, könyvtárped. szakos tanár, Oszt. főn. mk.vez. pedagógus felsőfokú
19. történelem-német szakos tanár, Humán mk.vez. pedagógus felsőfokú
20. tanító pedagógus felsőfokú
21. tartós távollét – fejlesztőpedagógus pedagógus felsőfokú
22. magyar nyelv és irodalom szakos tanár pedagógus felsőfokú
23. tanító pedagógus felsőfokú
Technikai/NOKS Munkakör Munkakör kategória Végzettség szintje
1. fűtő-udvaros technikai középfokú
2. takarító technikai középfokú
3. takarító technikai középfokú
4. iskolatitkár admin NOKS középfokú
5. takarító technikai középfokú
6. takarító technikai középfokú
Közfoglalkoztatottak Munkakör
1. segédmunkás közfoglalkoztatott
2. portás közfoglalkoztatott
Hitokatók
1. hitoktató református lelkész felsőfokú
2. hitoktató római katolikus hitoktató felsőfokú