Feladatot ellátó pedagógusok és nevelő és oktató munkát segítők

Feladatot ellátó pedagógusok, betöltött  munkaköre / végzettsége

Munkakör Munkakör kategória Végzettség szintje Szakképzettségek, végzettségek További  ellátott feladat
1. tanító, int.vez.helyettes pedagógus; főiskola általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel intézményvezető-helyettes
2. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító könyvtár speciális kollégiummaláltalános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel
3. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola matematika szakos tanár; fizika szakos tanár
4. általános iskolai tanár pedagógus; mesterfokozat MSc okleveles kémiatanár
5. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,  óvodapedagógus osztályfőnök
6. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel osztályfőnök, alsós munkaközösség-vezető
7. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola földrajz szakos tanár, ; biológia szakos tanár osztályfőnök, természettudományos munkaközösség
8. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola ének-zenetanár
9. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola testnevelő tanár, rekreáció-szervező osztályfőnök
10. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola rajz szakos tanár; művelődésszervező, pedagógiai asszisztens, osztályfőnök
11. gyógypedagógus pedagógus; főiskola általános iskolai tanító, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
12. általános iskolai tanár pedagógus; egyetem okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár osztályfőnöki
13. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító intézményvezető
14. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzésse osztályfőnök BECS munkaközösség-vezető
15. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel osztályfőnök
16. általános iskolai tanár pedagógus; egyetem matematika szakos tanár,technika szakos tanár, történelem szakos tanár,  magyar nyelv és irodalom szakos tanár okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
17. általános iskolai tanár pedagógus; egyetem olasz nyelv és irodalom szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles könyvtárpedagógia-tanár, erkölcstan, etika szakos pedagógus osztályfőnöki munkaközösség-vezető
18. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola orosz szakos általános iskolai tanár,  német szakos nyelvtanár, történelem szakos tanár osztályfőnök, humán munkaközösség-vezető
19. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen osztályfőnöki
20. gyógypedagógus TARTÓSAN TÁVOLLÉVŐ pedagógus; főiskola pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
21. általános iskolai tanár pedagógus; főiskola általános iskolai tanító magyar szakkollégiumi képzéssel, magyar nyelv és irodalom szakos tanár osztályfőnök
22. tanító pedagógus; főiskola általános iskolai tanító nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program képzéssel osztályfőnök

Oktató és nevelő munkát segítők betöltött munkaköre / végzettsége:

Munkakör Munkakör kategória Végzettség szintje Szakképzettségek, végzettségek
1. fűtő-karbantartó technikai szakmunkás ipari gáz- és olaj-tüzeőberendezés kezelő
2. takarító technikai alapfokú 8 általános isk.
3. takarító technikai szakmunkás bolti eladó
4. iskolatitkár, admin. NOKS középfokú, szak számítógép-kezelő (használó), dajka,  ügyv. titkári képesítés,  gyors-és gépíró
5. takarító technikai szakmunkás kötő-hurkolóipari konfekciós
6. takarító TARTÓSAN TÁVOLLÉVŐ technikai középfokú, gimn szociális gondozó- és ápoló