KITÜNTETÉS PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

KITÜNTETÉS_PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Bálint Lajosné tanító és Batáné Mátó Teodóra matematika-fizika szakos tanár kollégáink a 2020/2021. tanévvel hivatásukat befejezték és nyugállományba vonultak.

Tevékenységük elismeréseként Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesítette őket.

Pedagógus kollégáink életútjának bemutatása:

BÁLINT LAJOSNÉ

Bálint Lajosné tanítónő   40 évet dolgozott pedagógusként. A Debreceni Tanítóképző Főiskola 1981. évi befejezését követően kezdte meg pályafutását Nógrádsápon, majd 1992. óta a Békéssámsoni Általános Iskola nevelőtestületének oszlopos tagja volt.

Tanítói munkáját mindig a tudás és a gyermekek iránti szeretet vezérelte. Pedagógusi tevékenységét – több iskolában, sokféle gyermeket nevelve, oktatva, szakmai tudását továbbképzésekkel bővítve – fejlesztette magas színvonalúvá. Szakmai tárgyait szeretettel, magas fokú kreativitással, de kellő szigorral, következetességgel oktatta.

Tanítványai közül többen jeleskedtek különböző tanulmányi versenyeken, példáját követve többen tanultak tovább.

Évtizedekig alsó tagozatos osztályfőnök volt – fiatal tanítóként összevont osztályokat is tanított – de dolgozott munkaközösség-vezetőként is. Feladatait a legnagyobb pontossággal végezte el, oktató-nevelő munkáját a tudatos tervezés, a lelkiismeretesség, áldozatkészség jellemezte.

Kapcsolata a pedagógus kollegákkal, az iskola munkatársaival, a szülőkkel, a gyerekekkel, példaértékű volt.

Munkássága, tanítói egyénisége nagyban hozzájárult az iskola arculatának, hagyományainak megteremtéséhez. A nevelői közösségnek aktív, egyértelműen közösségi szellemű tagja.

BATÁNÉ MÁTÓ TEODÓRA

Batáné Mátó Teodóra  tanárnő 40 évig dolgozott a Békéssámsoni Általános Iskolában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1981. évi befejezését követően a Békéssámsonon kezdte meg hivatását matematika-fizika szakos tanárként.

Szakmai fejlődésére mindig nagy hangsúlyt fektetett, sorban végezte el azokat a továbbképzéseket, melyek a hatékony, minőségi munka megvalósításában segítették.

Évekig tevékenykedett osztályfőnökként, a volt diákjai, akik ma már maguk is szülők az iskolánkban nagy szeretettel emlékeznek rá.

Az évek alatt szakmai fejlődése nyomán 2001-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető diplomát szerzett, majd 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán tanügyigazgatási szakértői diplomát is szerzett.

2009-től 2014-ig a Békéssámsoni Általános Iskola igazgatójaként vezette az intézményt.

Utolsó tanévében matematika-fizika szakos tanárként és BECS munkaközösségi vezetőként dolgozott az iskolában.

Határozott, temperamentumos és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő és vezetői munkájának, egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezte meg.

Jó észrevételei, lényeglátása sokszor segítik a nevelőtestületet egy-egy feladat végrehajtásában. Munkáját a mai napig a lendületesség és a szakmaszeretet jellemzi.

Nagy hangsúlyt fektet a lemaradó diákok felzárkóztatására és a tehetségek felkarolására is. Tanítványai közül többen jeleskedtek különböző tanulmányi versenyeken, példáját követve többen tanultak tovább.

Nyugdíjas éveikhez sok boldog pillanatot, jó egészséget kívánunk, az elismeréshez szeretettel gratulálunk!