Tájékoztatás az első évfolyamra történő beiratkozás rendjéről 2022/2023. tanév

Letölthető dokumentumok a 2022/2023 -as tanévhez:

Tájékoztatás az első évfolyamra történő beiratkozás rendjéről

Adatkezelési tájékoztató hit és erkölcstan

Beiratkozási lap

Etika hit és erkölcstan

Hozzájáruló és megismerési nyilatkozat

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű lakcím

Pediculus fertőzés tájékoztató_szülői nyilatkozat