Békéscsabai Tankerületi Központ sajtóközleménye

Sajtóközlemény

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál

2019/09/13

 

Európai uniós támogatás segítségével megvalósult az EFOP-3.3.5-17-2017-00038 kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál” című projekt. Az elnyert támogatási összeg: 232 650 000 Ft. Az iskolai közösségi programokba bevont tanulók létszáma 4653 fő, 19 megvalósító köznevelési intézményben.

A bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása 2018. június és 2019. június utolsó két hetében valósult meg. A tematikus napközi keretében 5 nap/hét alatt minden nap legalább 8 órában tematikus program került megszervezésre, napi négyszeri étkezés mellett. Mindkét típusú program megvalósítása esetében az intézmények pedagógusai, segítők, animátorok, önkéntesek, valamint iskolai közösségi szolgálatot teljesítők kerültek bevonásra. Az önkéntesek bevonása szakmai felkészítéssel kezdődött, majd a programot követően annak értékelésével zárult.

Az egyes témamodulok (Nomád, kaland (Challenge Camp), Közlekedés, KRESZ, Idegen nyelv, Környezetvédelem, természetismeret, Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Sport, egészségre nevelés, Digitális világ, tudatos médiahasználat, Digitális világ, digitális alkotás, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás) a tankerület által felügyelt intézményekben elvégzett jelentkeztetések alapján, valamint az EFOP 3.2.15 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén valósultak meg.

A projekt szoros együttműködésben végezte tevékenységét az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt kedvezményezettjével, mely együttműködés keretében a tankerület pedagógusai a kiemelt projekt képzésein vettek részt. Jelen projektben sor került az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt keretében kidolgozott témamodulok, valamint módszertani segédanyagok, tananyagok használatára.

A pályázati felhívással összhangban sor került a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelésére mind a 2018-as, mind a 2019-es esztendőben megtartandó tematikus tanulási alkalmak tekintetében.
A projekt részt vett a szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolásában.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/projektek-bcsaba oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Fésűné Bálint Gizella sajtóreferens
gizella.balint.fesune@kk.gov.hu
+36305121568