Hit- és erkölcstan tájékoztató nap_2020/2021.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021. tanév leendő első osztályos, valamint a már tanulói jogviszonnyal rendelkező, a következő tanévben hit- és erkölcstan oktatásban érintett  tanulók és szüleik számára 2020. március 05-én (csütörtökön) 16:00-tól szervezzük meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tájékoztatót, amelyen az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak (bevett egyházak) meghatalmazott képviselői adnak tájékoztatást arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az intézményvezetőnek biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

Az iskola 2020. március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján, az iskola honlapján nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

A leendő 1. osztályos tanulóknak a beiratkozáskor kell majd nyilatkozniuk, hogy etikát, vagy pedig hit- és erkölcstant szeretnének tanulni. A jelenlegi 1-7 évfolyamos tanulók pedig április hónapban kapják meg erről a nyilatkozatot.

Békéssámson, 2020. február 17.

Bagóczki Zsoltné

mb. intézményvezető