Tájékoztatás gyermekfelügyeletről

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020. (III.14.) számú Korm.
határozatával döntött tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1.
d) pontja értemében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben, a
nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes
tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni
kiscsoportos felügyeletét.