Közlemény a Békéssámsoni Általános Iskola igazgatójától

Közlemény a Békéssámsoni Általános Iskola igazgatójától /20/2012. EMMI rendelet 182/A § (3) alapján/
Hit- és erkölcstan oktatás:

A Békéssámsoni Általános Iskolában a 2018/2019. tanévben hit- és erkölcstan oktatást végző egyházak és képviselőik:

Magyar Római Katolikus Egyház Roszel Norbert Szent István Király Plébánia
Halász Zsuzsanna – hittantanár 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 1/a

Magyarországi Református Egyház Lapis Zsuzsanna – református lelkész Békéssámsoni Református Egyházközösség
5945 Békéssámson, Szabadság tér 3.

Nyilatkozat