Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás a Szülők részére!

1.Az igénylőlapokat a 2020/2021-es Általános iskolai tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.

Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:

Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több gyermek)

elegendő a szülői nyilatkozat figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.

   8. sz. melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!

Rendszeres gyermekvédelmi-díj kedvezmény esetén

.  a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam.                                                                                        

FONTOS: A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

Nevelésbe vett-díj kedvezmény esetén

.  gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.

2.Az igénylőlapokat (nyilatkozatokat) a Napközi Konyhán lehet átvenni és kitölteni!

Cím: 5946 Békéssámson, Kossuth Lajos utca 16. (napközi konyha, élelmezési iroda)

Telefon szám: 30/ 549-0842      68/470-046

Beiratkozás időpontja: 2020. augusztus 24-én hétfőn   8-11-óráig

                                          2020. augusztus 25-én kedden 8-11-óráig

                                          2020. augusztus 26-án szerdán 12-14-óráig

Szájmaszkot hozzon mindenki magával!

FONTOS: Csak annak a gyermeknek tudjuk biztosítani 2020. szeptember 1-én az étkezést, akiknek az igénylőlapjai és a kedvezményre jogosító igazolásai be vannak adva 2020. augusztus 26-ig.

 3. 2020. szeptember 1-től az intézményi térítési díjak nem változtak!

Választható étkezési formák:

                                                       Teljes árú (100%)               Nagycsaládos (50%)

Napközis:

tízórai-ebéd-uzsonna                         406ft                                                 203ft

ebéd                                                      260ft                                                 130ft

Hazajárós:

tízórai-ebéd                                          393ft                                                 197ft  

ebéd                                                       260ft                                                 130ft

Az étkezési térítési díj fizetése:

Az étkezési térítési díjat a 2020/2021 tanévben is tárgy hónapban kell havonta, készpénzzel fizetni, de szeptember hónapban szükség lesz a befizető adóazonosító számára is!

 Befizetés időpontja:          2020. szeptember 8 kedd 8-11-óráig

                                                2020. szeptember 9 szerda 12-15-óráig

FONTOS: más időpontban nem áll módunkban a pénzt elvenni!

Szájmaszkot hozzon mindenki magával!

4.Étkezés lemondása hiányzás miatt

Amint a szülőnek tudomása van róla, hogy gyermeke bármely okból az iskolából hiányozni fog, és emiatt az étkezést nem veszi igénybe/ nem tudja igénybe venni, ezt köteles a napközi konyha élelmezési irodáján személyesen, vagy telefonon 30/549-0842, 68/470-046 haladéktalanul közölni. Ilyen esetben közölnie kell a gyermek nevét, osztályát illetve, hogy mely naptól és előreláthatólag meddig nem tudja az étkezést igénybe venni.

Tárgynapi étkezést lemondani már nem lehet, tekintettel arra, hogy a tárgynapi étkezés előzőnap 11-kor megrendelésre került.

A már le nem mondható, és a hiányzás okán a tanuló által el nem fogyasztható ételt a Szülő jogosult – kizárólag a hiányzás első napján – elvinni. Egymás után több napon az ételt elvinni kizárólag az Iskolavezető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehet.

Amennyiben a Szülő nem adja meg (nem tudja megadni), hogy gyermeke várhatóan mikor fog étkezni legközelebb, mindaddig az étkezési igénylésben részére nem történik rendelés, amíg a Szülő nem közli a hiányzás utolsó napját. Ilyen esetben csak akkor tudunk a tanulónak étkezést biztosítani, ha a tárgynapot megelőző munkanapon legkésőbb 11 óráig az igényt a szülő a napközi konyha élelmezési irodáján személyesen vagy a fenti telefonszámon bejelenti.

Békéssámson, 2020.08.17.

                                                                                                            Dobroczki Pálné

                                                                                                           élelmezésvezető