EFOP-3.11.1-17-2017-00014- „Szülő-Suli program”

EFOP-3.11.1-17-2017-00014- „Szülő-Suli program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeiben

Széchenyi 2020 – EFOP-3.11.1-17-2017-00014

A felhívás címe: Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül.
A projekt címe: Szülő Suli program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeiben
Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda
Projekt azonosító: EFOP-3.11.1-17-2017-00014
Indítás: 2017. november 11.
Zárás: 2020. október 31.
Támogatás összege: 80 milló Ft
Projekt státusza: zárás 2021.március, 21.
Résztvevő intézmények:
Békéssámsoni Általános Iskola
Bereczki Máté Általános Iskola, Kunágota
Dobozi Általános Iskola
Fő téri Általános Iskola, Szarvas
Schéner Mihály Általános Iskola, Medgyesegyháza
Résztvevő pedagógusok: 10 fő
Résztvevő tanulók: 79 fő
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
1.A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével
1.a Korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása
1.b Egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés
2. Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
– A bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok),előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak) az alábbi tématerületeken:- Tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása
– Alapkompetenciák(pl.:anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális kompetenciák fejlesztése, illetve tudományos magyarázatok alkalmazásának)képesség-fejlesztése
– Egészségtudatosság, betegségek megelőzése
– Az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
3. Eredményesség-és hatékonyság mérés,értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása
4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás
Az egyéni fejlesztésbe bevont pedagógus, pedagógusjelölt vezető tanár, mentorbiztosítása
– Felsőoktatási intézményekkel (önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása) való együttműködés kialakítása és működtetése
– Szakemberek szakmai műhelyeken, konferenciákon és képzéseken való részvétele
– Az EFOP kapcsolódó felhívásaiban támogatott köznevelési intézményekkel együttműködések kialakítása, hálózatosodás támogatása

Pályázati felhívás

Szakmai terv

Stratégia a célcsoport bevonására

Pedagógiai módszertan

Helyzetelemzés, cselekvési terv, stratégia

A célcsoport képzéséhez kapcsolódó tananyag

Intézményi pályázati programok, fotók

Tankerületi honlap elérhetősége

Közös adventi készülődés szülőkkel, nagyszülőkkel

Sajtóközlemény a projekt zárásáról