Feladatot ellátók

Munkakör / további ellátott feladat Munkakör kategória Végzettség szintje
megbízott intézményvezető, tanító pedagógus felsőfokú
matematika-fizika szakos tanár pedagógus felsőfokú
tanító pedagógus felsőfokú
kémia óraadó/áttanító tanár pedagógus felsőfokú
tanító tartós távollét pedagógus felsőfokú
tanító – Alsós munkaközösség vezetője pedagógus felsőfokú
táncpedagógus – áttanító óraadó tanár pedagógus felsőfokú
földrajz-biológia szakos tanár – Term.tud.-reál- munkaközösség vezetője pedagógus felsőfokú
testnevelő tanár pedagógus felsőfokú
ének-zene óraadó/áttanító tanár pedagógus felsőfokú
rajz szakos tanár pedagógus felsőfokú
óraadó / fejlesztőpedagógus pedagógus felsőfokú
német szakos tanár pedagógus felsőfokú
tanító pedagógus felsőfokú
metem.-tört.-magyar ny. és irodalom-tech. szakos tanár pedagógus felsőfokú
informatika, könyvtárped. szakos tanár, Oszt. főn. mk.vez. pedagógus felsőfokú
történelem-német szakos tanár, Humán mk.vez. pedagógus felsőfokú
tanító pedagógus felsőfokú
magyar nyelv és irodalom szakos tanár pedagógus felsőfokú
tanító pedagógus felsőfokú
fűtő-udvaros technikai középfokú
takarító technikai középfokú
pedagógiai- és családsegítő munkatárs NOKS szakképesített
iskolatitkár NOKS középfokú
takarító technikai középfokú
takarító technikai középfokú
hitoktató református lelkész felsőfokú
hitoktató római katolikus hitoktató felsőfokú